Singsby Hembygdsförening r.f.

Föreningsinfo
Singsbyvägen 431, 65710 Singsby
Telefon: +35845575300
E-post: singsby.hf@outlook.com
singsbyhf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 5:e ringen


Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Hembygdsverksamhet, Marknader & loppis, Matlagning, Motion & idrott, Musik, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet


Övrig verksamhet: Renoveringen och målningen av utsidan blev klar i sommar. Medlemmar 2023 137 st. 17 st under 15 år
Inventarier: Dansgolv, Köksutrustning, Ljudanläggning, Scen, Servis, Videokanon


Kontaktperson
Peter Österåker
Telefon: 044-5575300
E-post: peter.osteraker@gmail.com