Singsbys Smultronställen 

Historisk kartläggning över betydelsefulla platser i Singsby.  Som en del i Leader utvecklingsprojektet som genomförts i Singsby under perioden 15.8.2016-31.12.2018, har vi valt ut några historiskt betydelsefulla platser i Singsby till byns Smultronställen. Smultronställena är utmärkta på stora infotavlan vid föreningshuset  och varje smultronställe har en liten infotavla med Qr-kod vid platsen.  Qr-koden är länkad till dessa texter på hemsidan. Materialet är sammanställt av hembygdsforskargruppen i byn.

 

Trollkuniback   -    Trollkonans backe

Ungdomsföreningen

Väderkvarnarna i Singsby

Småbarnskolan

Klasos

Singsby brännvinsbränneri